Hur man byter en ABS hjulhastighetssensor

Den Låsningsfria bromsar (ABS) är ett av de viktigaste delarna i säkerhetspaketet på en bil. Huvudsyssla av denna teknik är att förhindra hjullåsning, vid en tidpunkt då momentant hjulrotationen verkligen behövs för korrekt bromsning på halt underlag. Systemet fungerar med flera komponenter, av vilka hjulhastighetssensorer är en av de mest framträdande. Det är sensorerna som håller ett öga på hastigheten av hjul och stöd för att lösa ut bromstrycket vid hård inbromsning. Hjulhastigheten detekteras från det tandade hjulet av de magnetiska sensorerna, och skickas till ABS dator för broms och frigöring handling. Om ABS hastighetssensor går dåligt, kommer bromsning vara ett slags oregelbunden och plötsligt vid bromsning på låga hastigheter. Om du funderar på detta utbyte som en DIY uppgift, bära lämplig skyddsutrustning såsom säkerhet skyddsglasögon och handskar.

Steg som skall följas

Eftersom sensorerna använder batteriet för att fungera, ersätta dem först måste batteriet anslutning kopplas från. Detta kan göras genom att koppla den negativa polen på batteriet under huven. Placera träklossar eller flata stenar framför varje hjul för att hålla bilen stabil när man gör denna reparation. Dessutom även aktivera parkeringsbromsen. Lyft bilen med domkrafter och står säkerhet på axeln.

Eftersom ABS-sensorerna är placerade bakom ratten montering, måste du ta ut hjulet. Använd en skiftnyckel och vrid den moturs på muttrarna för att ta bort hjulet från navet. Du kan behöva ge ett ryck att ta hjulet av monteringsbandet. Sensorn skulle vara en liten svart montering på navet. Om du precis har fått sensorn förändrats och upplever ABS bromsar problem är en bra idé att rengöra sensorn. Rengör oljan på sensorn och anslutningarna med en trasa, fixa montering korrekt och sedan se om problemet är löst.

Om du är säker på att ersätta ABS hjulhastighetssensor, måste du sedan ta ut sensor kabeln från selen kontakten. Sensorn skulle vara förbundna med navet genom en liten bult som måste avlägsnas. Kontrollera att du har samma sensor modell som den gamla att behålla fungerar ABS. Ta den nya sensorn och fäst den på lämpligt ställe, genom att dra åt bulten på monteringen. Sätt i kabelstam i respektive utrymme på den nya sensorn.

Kontrollera att det inte finns något synligt mellanrum mellan det tandade hjulet och sensorn spets. Men fungerar systemet bra med maximalt 0,04 tum mellan dessa två punkter. Sätt tillbaka hjulenheten och dra åt muttrarna ordentligt. Ta bilen från domkraften långsamt att vila på marken. Glöm inte att ansluta den negativa polen tillbaka batteriet, utan vilken ABS-sensorerna inte fungerar. Under ersättning, kan du ens tänka ersätta givarkabeln också. Den totala kostnaden för DIY projekt kan komma till runt $ 50, bara för priset av en ny sensor och kabel.

Många gånger är en enkel sanering av sensorn installationen mer än tillräckligt för att lösa ABS problem. För effektiv systemet fungerar, göra en periodisk rensning av sensorerna på alla hjul. Förfarandet för att ersätta ABS-sensorer på både främre och bakre axlarna är ungefär samma som beskrivits i ovanstående artikel. Om du inte alls säker på att ersätta, föreslås det att ta professionell hjälp från en auktoriserad serviceverkstad tech.

Bil Vaxning
Custom Car Audio System
TRUMBROMS Borttagning
Bilrekonditionering
Bil Underhållsschema
Hur man rengör batteripolerna
När var den första bilen uppfanns
Cool Biltillbehör
Remote bil Starter Installation
Värmeelement Anvisningar för byte
Billjud partihandlare

Leave a Reply