Hur du ändrar en regulator Bränsletryck

Om du är ägare av en bil, det finns sannolikheter som du vet funktionerna i bilen delar kort. Vi kan mycket väl förstå hur viktigt det är att upprätthålla bilen delar så att deras funktionalitet kan bevaras med högsta effektivitet. En sådan del av bilen som du kan vara bekant med den bränsletrycksregulator. För alla dem som är nya till hjuling terminologi, serverar ett bränsle tryckregulator för att bibehålla optimal bränsletryck att möta motorns behov. Enligt tillverkning och märke av fordonet bränsle tryckregulatorn kan ha en annan plats. I vissa ärade modeller, bränsle tryckregulator monterad på ett bränsle skena medan andra uppskattade modeller biltillverkning, placeras inne i bränsletanken och höjs över bränslepumpen. Oavsett var regulatorn är belägen, den funktion som den utför förblir oförändrad.

Tecken på en dålig bränsletrycksregulator
Det finns vissa symtom på ett dåligt bränsle tryckregulator som du kan vilja veta om. Du måste ändra regulatorn om du motverka följande problem:
Bränsletrycket är otillräcklig;
Bränsletrycket är hiked resulterar i övertryck,
Svart rök avges av avgasröret,
Tändstiften kan sotigt som i sin tur orsakar svart rök;
Bränsletrycket rasar så snart fordonet tas av;
Bränsletrycket byggs upp, men det är takten förhala.

För att ändra en regulator Bränsletryck
Här är de steg och instruktioner för att byta regulatorn bränsletrycket. Du kan göra allt detta själv med dessa instruktioner till hands.

Det är obligatoriskt du ihåg att när du arbetar med ett bränsle tryckregulator måste du koppla hela bränslesystemet för att utrota alla chanser att eventuell kortslutning. Batteriets minuskabel måste inaktiveras med hjälp av en skiftnyckel.
Nästa steg är att lossa tanklocket. Täck periferin av trycket lindra ventilen med en trasa och stämma i mässing punch för trycket att bli lättad. Om din fråga är relaterad till platsen för trycket befria ventil, kan du hitta den på bränslepumpen.
Nu, för att frigöra trycket, är mässing stansen placerad inuti avlastningsventilen så att det finns tryck som utövas på ventilen för att frigöra trycket.
Se också till att alla bultar eller skruvar som bränsletrycket är monterad med på bränslepumpen, tas bort.
Med en O-ring, företrädesvis en ny bör användas i anslutning till den förändrade regulatorn, bör användas. Du kan också använda O-ringen genom att smörja den med lite motorolja.
Med den nya bränsletrycksregulator på plats, dra åt bultarna för att rätta till systemet ordentligt.
Sätt tillbaka raden regulatorn vakuum och alla andra kontakter och bränsleledningar tryck.
Rengör de delar som du installerade ordentligt väl och se till att det inte finns någon muck kvar. Det bör inte finnas någon reminiscens av gamla delar så att bränslet tryckregulatorn går och när den var ny.
Sätt på tändningen och anslut batterisystem. Låt omkopplaren på ett par sekunder. Detta gör att du kan kontrollera om det finns några läckor i regulatorn. För att säkerställa att arbetet är upp till märket, slå av tändningen på och av minst 2-3 gånger.

Du kan slutföra uppgiften med lätthet och grundlig engagemang. Du kommer också att kunna diagnostisera problemet att ditt bränsle tryckregulator går igenom om du slutsatsen att enheten behöver göras om.

Små bilar 2012
Hur Touch Up Car Paint
Ström Windows fungerar inte
Ljuddämpare Repair Tape
Bil Generator Problem
Tread Wear Indicator
Bästa Bilhögtalare
Amerikanska bilar Vs utländska bilar
Nyckellöst Entry System för bilar
Byta bil Termostat
Bilrekonditionering

Leave a Reply