Emergency Brake lysa – Vad kan man göra?

Av alla de olika delsystemen som gör en väl fungerande bilen möjligt, är en vars underhåll du inte har råd att ignorera bilens bromssystem. Utan väl fungerande bilen bromsar din körning kan vara potentiellt katastrofala. Med utbudet av olika bilmodeller på marknaden, är det synnerligen omöjligt att peka ut exakt vad kan vara problemet när parkeringsbromsen lysa, även efter att du har frikopplas bromsen. Vad som följer är en generisk diskussion om de möjliga orsakerna som kan leda till problem med bilen bromsen leder till en ständigt påslagen broms ljus.

Emergency Brake lysa – Möjliga orsaker

Den primära funktionen av nödbromsen ljuset är att ange när parkeringsbromsen inte har urkopplad. Det akuta eller parkeringsbroms är en mekanisk bromssystem, främst vid parkering bilar på sluttningar. Men som ni kanske har märkt, ibland lyser även efter att parkeringsbromsen är urkopplad. Det finns mer än en orsaker till att detta kan hända. Först utesluta att det är något fel med ljuset indikatorns elektrisk krets, är här några av anledningarna till varför det kan vara vistas på:
Problem med handbroms Switch
En orsak till att en parkeringsbroms ljus kan hålla påslagen är en funktionsstörning i växeln i samband med bromspedalen. Så det första du bör göra är att kontrollera parkeringsbromsen omkopplaren bromspedalen för felinriktning. Få det kontrolleras från en bilmekaniker för att veta om det verkligen är så. Om du märker att bromsljus inte fungerar, ligger problemet främst i elsystemet som styr bromsarna.

Bromsvätska förlust från Master Cylinder
Om inget är fel med parkeringsbromspedalen justering är den näst mest troliga orsaken en låg vätskenivå i bromssystem är huvudcylindern. En förlust av vätska indikerar vanligen en läcka genom systemet. För att kontrollera om detta verkligen är problemet, måste du kontrollera vätskenivåer i huvudcylinder, som levererar vätskan som krävs för hydraulisk broms fungera.

En låg nivå av vätska kommer att orsaka att bryta problem, eftersom det är förlust av hydraultryck. Förlusten av vätska i bilens bromssystem på en sida, kan orsaka en obalans, vilket kan orsaka ljuset att komma på.

Om förlust av bromsvätska är verkligen problemet, måste du återställa förlorade bromsvätska så snart som möjligt. Det är bäst att ta bilen till en bil reparatör pronto och fylla på bromsvätska, efter en grundlig inspektion av bromssystemet.

Utslitna bromsoken
Ett annat skäl, som tillsammans med vätska läcka, kan ha förvärrat villkor för din bromssystemet orsakar ljuset att lysa, är bärandet av bromsoken. Det kommer att göra mer vätska att dras från reservoaren leder till ytterligare problem. Kolla in bromsoken och bromsbelägg för slitage. Det är bättre att få bromsbeläggen och bromsok checkat ut regelbundet, som en del av bilens underhållsschema.

Den mest troliga boven i dramat är en felaktig nödbroms brytare eller låg bromsvätska. Oavsett vara fallet, är det rekommenderat att du får kontroll av bromssystemet så snart som möjligt. Det är inte lämpligt att du ignorerar broms problem, eftersom plötslig svikt i detta system kan vara dödlig. Rush bilen till närmaste bil reparationscenter, eftersom nödbromsen ljus på kan bara vara tyder på en förestående bromsfel i vardande!

Hur konvertera ljud till text
Oljeläckage Reparation
Auto Painting Priser
Bil problem
Dashboard Reparation
Hjulinställning Kostnad
Vanliga bil problem
Hur du ändrar en generator
Hur man sprayfärg en bil
MP3-spelare Instruktioner: Installera en MP3-spelare
Felsökning en vägmätare

Leave a Reply