Bil Batteribyte

Även om det inte cent procent, chanserna att spåra bilen börjar problemen ända ner till något fel med batteriet finns, och om felet är något större, då personen är kvar med inget annat val än att byta ut detsamma. Innan du väljer att byta ut bilbatteriet med en ny, måste man se till att det verkligen behöver bytas. När allt tillbringat en anständig summa pengar och tid på att ersätta bilbatteriet, bara att inse att problemet inte var med batteriet, men någon annan komponent, kan vara helt frustrerande.

Bil batteribyte

Vid mindre problem som sulfat uppbyggnad eller låg laddning kommer du inte att behöva köpa ett nytt batteri, bara rengöring eller laddning kommer att lösa problemet med det. Om du måste köpa en ny bil batteri, måste du se till att du väljer rätt modell. Helst bör du dubbelkontrollera sina specifikationer med de på det gamla batteriet. Kontroll för dimensioner är också viktigt, eftersom bilbatterier finns i olika former och storlekar idag. Nedan ges steg-för-steg-instruktioner du behöver för att följa att ersätta din bilbatteri med ett nytt.

Säkerhet Gear: Det viktigaste när du arbetar i huven på bilen är användningen av redskap, som skyddsglasögon och handskar. Skyddsglasögon är nödvändigt eftersom du har att göra med elektriska komponenter som har tendens att alstra gnistor. Handskar, å andra sidan, är nödvändigt eftersom dessa batterier innehåller svavelsyra som kan vara skadliga för huden.

Inledande Förberedelser: Du kan börja med att parkera bilen på en plan yta, och se till att du använder parkeringsbromsen. Öppna huven och leta reda på batteriet. Detta kommer inte att vara en svår uppgift eftersom batteriet finns i vissa lättillgänglig hörn i huven.

Identifiera Terminals: Innan du tar bort det gamla batteriet, identifiera de positiva och negativa terminaler som du kommer att behöva fästa dem ordentligt till det nya batteriet. För att identifiera den positiva polen kommer att präglas av (+) tecknet, medan den negativa terminalen kommer att präglas av (-) tecken. Om de inte är märkta, bör du markera helst dem med respektive tecken så att du inte blir förvirrad senare.

Borttagning av terminaler: Koppla alltid bort minuspolen först, som kopplar pluspolen 1. Ökar chanserna kortslutning i bilar elsystem. Dessa terminaler är kopplade till batteriet med klämmor. Med hjälp av en skiftnyckel kan du lossa dessa klämmor och skjut terminalerna utanför terminalen inlägg av batteriet.

Ta bort batteriet: Nästa uppgift är att ta bort batteriet från batterihållaren, som du måste ta bort alla skruvar som fäster den till hållaren. Du bör också ta en del av det faktum att även om batteriet kan tyckas vara ganska liten i storlek, är det betydligt tung.

Ny Batteriinstallation: Nu när det gamla batteriet tas bort, är halv uppgiften klar. Nästa du måste placera det nya batteriet i batterihållaren och byt alla skruvar till sina respektive platser. Om det behövs, rengör batterihållaren innan du placerar det nya batteriet.

Anslut Terminals: Nästa steg mot bil batteribyte är att sätta terminalerna tillbaka till sina respektive platser. Helst bör du rengöra även anslutningsklämmorna innan du fäster dem på batteriet. Medan fästa terminalerna, fäst pluspolen först. Skjut klämman på polklämman och dra åt den med en skiftnyckel. Upprepa samma process med den negativa polen.

Använd litiumfett: När du är klar med att byta ut din gamla bil batteri med ny, kan du använda lite litiumfett på terminalen för att förhindra korrosion batteriterminalerna. När du är klar med bil batteribyte, bara kolla att se till att alla elektriska komponenter i bilen fungerar korrekt.

Genom att ersätta din bilbatteri på egen hand, kan du spara någonstans mellan $ 30 till $ 150 som du annars skulle spendera på att få det ersatt av en professionell. Även om denna uppgift är mycket enklare än du tror, ​​är ett enklare sätt för att följa några enkla underhåll tips och hålla alla dessa problem bilbatteri i schack.

Rengöring Battery Korrosion
Topp 10 dyraste bilarna
Kylarvätska
Bilbarnstolar
Våt Cell Battery
Vanliga bil problem
Audio Books
Bil Klädsel Cleaner
Bromsledningen Reparation
Automatisk Matta Dye
Skillnaden mellan Taklucka och moonroof

Leave a Reply